Länkar till distributörer och producenter:

Microsoft (US)
Microsoft (SE)
Flexera software (InstallShield)
Embarcadero (Borland)
Sun
Javasoft (Sun)

W3-org
USB-org