Vi använder följande språk:

C/C++ - i de flesta miljöer
Java - Sun, Borland och Android
Pascal/Delphi - Borland
LabView - National Instruments
Script-språk - DOS, Windows, Unix och Linux
Unix shellscript
HTML, CSS
JavaScript

Vi har erfarenhet av
Assembler
DoxyGen